اصناف

بازگشایی پاساژها و بازارهای مسقف از اول اردیبهشت

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اظهار کرد: طی مکاتبات و پیگیر های مستمر اتاق اصناف تهران از این ستاد، در نهایت امروز مصوب شد … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها